Tag des Friedhofs

Sonntag,19. September 2010
Bergfriedhof Heidelberg & Friedhof Eppelheim

Am Sonntag, den 19. September sind wir Aussteller beim Tag des Friedhofs auf dem Bergfriedhof in Heidelberg und auf dem Friedhof in Eppelheim.